Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is de nachtmerrie van elke zelfstandig ondernemer: niet kunnen werken door ziekte of een ongeval. U bent immers voor uzelf aan het werk en wanneer u niet werkt zijn er geen inkomsten. Wanneer u in loondienst had gewerkt was voor u een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering beschikbaar, maar als ZZP’er of ondernemer gelden die regelingen niet voor u. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich tegen verlies van inkomen. Als u door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet kunt werken, ontvangt u een maandelijkse uitkering van uw verzekeraar. Doordat u als ZZP’er werkt of zelf ondernemer bent valt u niet onder een collectieve bedrijfsregeling en kunt u geen gebruik maken van een vangnet van de overheid. U bent aan het ondernemen, en ondernemen is risico (durven) nemen denkt men vaak. Met een AOV dekt u het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid af en beschermt u uw inkomen als u niet kunt werken door ziekte of een ongeval.

Waar moet u op letten bij het afsluiten van een AOV?

Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit worden een aantal dingen van u gevraagd. Uw leeftijd, beroep, jaarinkomen, maar ook vragen over uw gezondheid. Verzekeraars bepalen zo het toekomstig risico en dat helpt uw premie bepalen. Wanneer u zwaar lichamelijk werk uitvoert loopt u mogelijk sneller risico op blessures dan wanneer u op kantoor werkt. Veel verzekeraars vragen u een gezondheidsverklaring in te vullen. Ook belangrijk om te weten is de mate waarin u uw beroep na eventuele arbeidsongeschiktheid nog kunt uitvoeren. U heeft misschien wel een zeer specifiek beroep waar u voor opgeleid bent. Als u specifiek voor uw beroep verzekerd bent en u kunt deze niet meer uitoefenen, dan krijgt u bij arbeidsongeschiktheid een (deel)uitkering. Let wel op dat dit in de voorwaarden van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is opgenomen.

Premie fiscaal aftrekbaar

De premie die u als ondernemer betaalt voor uw AOV is fiscaal aftrekbaar maar alleen als u deze particulier heeft afgesloten en u de eventuele uitkeringen van deze verzekering periodiek ontvangt. Dat lijkt een beetje vreemd, maar u sluit uw arbeidsongeschiktheidsverzekering dus als privépersoon af. Een adviseur van MZA vertelt u graag meer over de fiscale voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.