Lijfrenteverzekering

U bent ondernemer en zorgt ervoor dat u in uw levensbehoud kunt voorzien. Daar werkt u dagelijks hard voor. Maar hoe zit dat voor later? Als zelfstandig ondernemer bouwt u geen pensioen op zoals een werknemer in loondienst. Als ondernemer of ZZP’er dient u hier zelf voorzieningen voor te treffen. Een lijfrenteverzekering kan een interessante optie zijn om uw AOW aan te vullen. Een adviseur van MZA vertelt u graag meer.

Wat is een lijfrenteverzekering?

Een lijfrenteverzekering is een soort levensverzekering. Door een lijfrentepolis af te sluiten kunt u fiscaalvriendelijk extra kapitaal opbouwen voor na uw pensioen. De lijfrente kent twee varianten. U kunt geld sparen via een bank, ook wel banksparen of bancaire lijfrente genoemd. Maar u kunt ook een lijfrenteverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Dat is een lijfrenteverzekering.

Twee fases van een lijfrenteverzekering

De lijfrenteverzekering kent twee fases: de opbouwfase en de uitkeringsfase. Tijdens de opbouwfase kunt u kiezen tussen twee varianten: u kunt maandelijks of jaarlijks een premie betalen of kiest ervoor om in één keer een groter bedrag te storten in de lijfrenteverzekering. Deze laatste optie noemt men ook wel een koopsompolis. Wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd nadert, komt u in de uitkeringsfase terecht. Lijfrente wordt periodiek uitbetaald (vaak maandelijks) aan de hand van een vooraf afgesproken looptijd. U ontvangt gedurende de looptijd de uitkering van uw lijfrente.

Wat is het verschil tussen een lijfrenteverzekering en banksparen?

Een lijfrenteverzekering sluit u af bij een verzekeraar. Het rendement op een lijfrenteverzekering maakt u via de winst van de verzekeraar. Bij banksparen is dit via de rente die u ontvangt van de bank waar u bankspaart. Dit maakt het rendement bij een lijfrenteverzekering mogelijk meer onzeker. Bij een lijfrenteverzekering is het mogelijk om een levenslange uitkering te ontvangen die afloopt bij overlijden. In dat geval ontvangen uw nabestaanden niets van de lijfrente-uitkering na uw overlijden. Bij banksparen wordt een einddatum van de uitkering afgesproken. Na die datum ontvangt u geen uitkering meer. Komt u echter te overlijden tijdens de uitkeringsperiode, dan hebben uw nabestaanden recht op het restant wat nog niet is uitgekeerd.