WIA-aanvullingsverzekering

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet verplicht werkgevers om hun werknemers te verzekeren voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Wanneer een werknemer na twee jaar ziekte nog steeds arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van de overheid mogelijk een WIA-uitkering. Deze WIA-uitkering omvat een gedeelte van het oude inkomen en is mogelijk niet voldoende om van rond te komen. Met een WIA-aanvullingsverzekering verzekert u zich persoonlijk voor een aanvulling op deze uitkering.

Wat is een WIA-aanvullingsverzekering?

Het woord zegt het al; een WIA-aanvullingsverzekering zorgt voor een aanvulling op uw inkomen. Dit gebeurt wanneer u na langdurige ziekte nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Een WIA-uitkering treedt meestal in werking na 2 jaar ziekte. Uw werkgever zorgt voor de uitkering van uw salaris in de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid, daarna neemt de overheid dit over. De uitkering zelf betreft altijd een deel van uw oude inkomen. Met een WIA-aanvullingsverzekering verzekert u zich voor extra uitkering mocht u ooit in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Voor wie is een WIA-aanvullingsverzekering bedoeld?

Een WIA-aanvullingsverzekering is bedoeld voor mensen die minder dan 35 procent of meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn. Iedere groep heeft zijn eigen verzekeringsvorm:

Een WIA-bodemverzekering is bedoeld voor mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. In zo’n geval zoekt uw werkgever samen met u naar een andere functie waarin u mogelijk minder gaat verdienen. Via de WIA-bodemverzekering wordt dan een aantal jaren het verschil tussen uw oude en nieuwe loon vergoedt. Een WIA-excedentverzekering is bedoeld voor mensen die voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn geraakt. De uitkering die u in dat geval ontvangt bedraagt 75 procent van het laatstverdiende loon tot een afgesproken maximum. Als u nu meer verdient, dan is dat extra inkomen niet verzekerd. Daar kunt u een WIA-excedentverzekering voor afsluiten.

Via de werkgever verzekerd

Soms worden WIA-aanvullingsverzekeringen door werkgevers aangeboden als secundaire arbeidsvoorwaarde. Zij hebben dan een collectieve WIA-aanvullingsverzekering afgesloten.