ANW-hiaatverzekering

Wanneer u komt te overlijden komt uw partner mogelijk in aanmerking voor een ANW-uitkering. Dit is een basisuitkering van de overheid uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW) die voorziet in een basisuitkering bij overlijden van een levenspartner. Iedereen in Nederland is hier automatisch voor verzekerd, maar er zijn wel een aantal strenge eisen om in aanmerking te komen voor uitkering. De uitkering is dus niet vanzelfsprekend. Het bedrag op deze uitkering is maximaal 70% van het minimumloon. De ANW-uitkering wordt ook wel het nabestaandenpensioen genoemd. Omdat dit nabestaandenpensioen mogelijk niet voldoende is om rond te komen is het verstandig om een ANW-hiaatverzekering af te sluiten.

Wat is een ANW-hiaatverzekering?

Met een ANW-hiaatverzekering verzekert u zich voor de uitkering van een vooraf afgesproken bedrag na uw overlijden. Dit bedrag wordt uitgekeerd ongeacht het inkomen dat uw achtergebleven partner verdient of gaat verdienen na uw overlijden. Met een ANW-hiaatverzekering, of partnerpensioen, geeft u uw partner na uw overlijden extra financiƫle zekerheid om het verlies van uw inkomen (deels) te compenseren. Bij het afsluiten bepaalt u zelf hoe lang er moet worden uitgekeerd. Komt uw partner ook te overlijden dan blijft de verzekeraar doorbetalen aan uw erfgenamen.

Ook voor werkgevers

Het is voor werkgevers ook mogelijk om een collectieve ANW-hiaatverzekering af te sluiten. Als secundaire arbeidsvoorwaarde kunt u als werkgever voor uw werknemers en hun partners wat extra zekerheid bieden door deze collectieve verzekering. Wanneer uw werkgever deze verzekering voor u als werknemer heeft afgesloten heeft kan het zijn dat u verplicht wordt om deel te nemen en (een deel van) de premie meebetaalt via de inhoudingen op uw brutosalaris voor berekening van de loonheffing. Dit betekent dat u hier ook fiscaal wat profijt van heeft. Een vrijwillige deelname is ook mogelijk waarbij u als werkgever uiteraard zelf de kosten van de premie draagt.

Wat zijn de voorwaarden voor een ANW-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een overheidsuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet moet de achterblijvende partner aan een flink aantal voorwaarden voldoen:

  • De achterblijvende partner heeft kinderen jonger dan 18 jaar.
  • De achterblijvende partner is minimaal 45% arbeidsongeschikt.