Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wist u dat een privéverzekering geen zakelijke risico’s vergoedt? Als u het zo leest is het logisch, toch? Uw privé afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekt dus ook niet de schade die u als ondernemer veroorzaakt bij een ander. Bijvoorbeeld als u bij een van uw klanten een duur kunstwerk omstoot. Of iets heel simpels als een kop koffie morsen over een toetsenbord. Snel gebeurd, maar kan wel tot schade bij uw klant leiden. Voor deze risico’s sluit u als ondernemer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

Wat wordt vergoed door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf bij claims van aansprakelijkheid voor schade aan andermans spullen, schade ontstaan door een gebrek in een product, letsel aan personen, gevolgschade en plotseling ontstane milieuschade door een incident. 

De verzekering dekt geen financiële schade door beroepsfouten. Denk hierbij aan een foutief advies of verkeerd aangeleverde cijfers. Hiervoor kunt u zich apart verzekeren middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Waarom een AVB afsluiten?

Wanneer u als ondernemer of een van uw medewerkers tijdens het werk schade veroorzaakt bij derden aan goederen, personen of andermans spullen is dit niet gedekt onder een privé aansprakelijkheidsverzekering. U kunt dan als bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor de ontstane schade. Dit risico verzekert u met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen schadeclaims wanneer u zakelijk schade veroorzaakt bij een ander of als iemand door uw schuld letsel oploopt.