Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u een adviserend beroep uitoefent kunt u het risico van beroepsfouten verzekeren middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Schade door beroepsfouten ontstaat bijvoorbeeld door het geven van verkeerd advies aan een van uw klanten, een berekeningsfout in cijfers die u aanlevert als onderdeel van uw dienstverlening of verzuimen van ondernemen van actie wanneer dit wel van u verwacht werd. Deze schade kan mogelijk flink oplopen.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen aansprakelijkheid bij zuivere vermogensschade door een beroepsfout door u of een van uw medewerkers. 

Deze financiële schade is bijvoorbeeld ontstaan door een verkeerd advies van u of door het maken van een rekenfout in cijfers waar uw klant een beslissing op genomen heeft die later fout uitpakte. De dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of BAV wordt ontworpen op uw beroep.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

In de zakelijke wereld nemen de concurrentie, ingewikkelde opdrachten en specialisaties steeds meer toe. Het aantal zzp-ers die zich specialiseren in een specifiek vakgebied en optreden in een adviserende rol groeit flink. Door deze groei nemen de financiële risico’s ook toe. En kan een fout advies leiden tot behoorlijke schadeclaims. Met name zzp-ers en kleine MKB-ers die zich richten op “grotere” bedrijven kunnen hierdoor voor grote schadeposten komen te staan in de vorm van juridische kosten en reputatieschade. Dit vormt mogelijk een gevaar voor de continuïteit van hun bedrijf. In sommige beroepsgroepen is dit zelfs verplicht en sommige opdrachtgevers zullen ook een verzekering eisen voor het aangaan van een opdracht.