Werknemersschadeverzekering

Een ongelukkige val waarbij een werknemer zijn bril kapotgaat tijdens het bedrijfsuitje of een auto-ongeluk tijdens het woon-werkverkeer met de eigen auto waardoor deze total loss raakt. Dit zijn beiden situaties waarbij uw werknemer zelf opdraait voor de herstelkosten van de schade. Dit kan grote gevolgen hebben wanneer uw werknemer deze kosten eigenlijk niet kan dragen. Als werkgever kunt u uw personeelslid hiertegen beschermen door te kiezen voor een werknemersschadeverzekering.

Wat wordt er vergoed door een WSV?

Een werknemersschadeverzekering (WSV) vult de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de gebruikelijke verzekeringen of voorzieningen aan wanneer deze geen (volledige) dekking bieden. Het is een vangnet voor de kosten die niet vergoed worden bij een werk gerelateerd ongeval. Een WSV keert een schadebedrag uit wanneer de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de schade niet dekt. De geleden, aantoonbare personen- en/of zaakschade wordt gedekt volgens de aanwijzingen die de Hoge Raad geeft om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als juiste invulling van ‘goed werkgeverschap’.

Waarom een werknemerschadeverzekering afsluiten?

Als werkgever wordt u steeds vaker verantwoordelijk gehouden voor de kosten als gevolg van ongevallen van werknemers. Ook wanneer deze niet op het eerste gezicht direct met werk te maken hebben. Door uitspraken van de Hoge Raad moeten werkgevers steeds vaker een gedupeerde werknemer tegemoet komen op grond van ‘goed werkgeverschap’. Zelfs wanneer de werkgever niet in de gelegenheid is geweest om maatregelen te treffen die het ongeval hadden kunnen voorkomen. Uw bedrijf kan grote schade oplopen wanneer u verantwoordelijk wordt gehouden voor een schade die op het eerste gezicht niet werk gerelateerd is. Een WSV beschermt u tegen deze kosten en helpt uw werknemer.