Gezinsongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Cliché maar waar. Een ongeval kan echter grote (lichamelijke) schade als gevolg hebben. Met een ongevallenverzekering verzekert u uzelf en uw gezin tegen schade bij een ongeval. Maar welke schade wordt onder een gezinsongevallenverzekering vergoed en is deze verzekering van toepassing voor uw gezin? Raadpleeg hiervoor een adviseur van MZA in Volendam.

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering is een verzekering die (meestal) eenmalig een bedrag uitkeert bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. De hoogte van de uitkering hangt bij blijvende invaliditeit af van de mate van invaliditeit. De ongevallenverzekering is een zogeheten sommenverzekering. De verzekeraar kijkt hierbij niet naar de werkelijk geleden schade, maar betaalt een van tevoren afgesproken bedrag uit. Het uit te keren bedrag is over het algemeen veel lager dan de echte schade. Vaak kunt u echter ook de kosten van opname in een ziekenhuis of tandartskosten door een ongeval meeverzekeren tot een maximumbedrag.

Waarom een gezinsongevallenverzekering afsluiten?

Laten we eerlijk zijn; er zijn een aantal redenen waarom een ongevallenverzekering afsluiten niet de moeite waard lijkt. De uitkering op de verzekering valt vaak in het niet bij het echte inkomensverlies bij invaliditeit of overlijden. De vele uitsluitingen zorgen er bovendien voor dat er lang niet altijd uitgekeerd wordt. Toch kan een ongevallenverzekering gezien de relatief lage premie de moeite waard zijn. Door werk of privéomstandigheden kunt u extra risico’s lopen die de ongevallenverzekering dekt en die niet of beperkt gedekt worden door andere verzekeringen.

Verder wordt door de uitkering dan wel niet alle schade gedekt, maar wanneer u in een situatie terechtkomt waarbij u aanspraak kunt maken op deze ongevallenverzekering is deze toch welkom. Daarnaast heeft een gezinsongevallenverzekering vaak een werelddekking.