Compagnonverzekering

Ondernemingen kennen vaak meer dan een eigenaar of compagnon aan het roer. Samen runnen zij het bedrijf en verdelen de leidinggevende taken om de onderneming naar grote hoogten te tillen. Maar wat als één van de eigenaren van de onderneming onverwacht wegvalt? Vaak ontstaat dan een situatie waar de overgebleven partners voor veel beslommeringen komen te staan. Soms kan het zelfs de voortgang van de onderneming bedreigen. Uiteraard legt u in contracten vast wat te doen in een situatie als deze, maar u kunt zich ook verzekeren tegen de financiële risico’s die ontstaan door het plotseling overlijden van een compagnon.

Wat is een compagnonverzekering?

Een compagnonverzekering is een bijzondere vorm van een overlijdensrisicoverzekering. In deze bijzondere vorm sluiten de compagnons overlijdensrisicoverzekeringen af op elkaars leven. 

U betaalt dus premie op het leven van uw compagnon. Deze kruislingse afsluiting dient om te voorkomen dat u bij uitkering belast wordt met successierecht. De premie wordt immers niet onttrokken uit het vermogen van de overledene. Wel is van belang dat dit alles zorgvuldig vastgelegd is. Een compagnonverzekering vereist dus wel enige begeleiding en duidelijke afspraken.

Wat gebeurt er bij het overlijden van een mede-eigenaar?

Bij overlijden van een compagnon, vennoot of maat keert deze een verzekerd bedrag aan de achterblijvende compagnons. U kunt deze uitkering bijvoorbeeld gebruiken om het aandeel van de overleden compagnon over te nemen of een vervanger betalen. Bij een compagnonverzekering wordt u niet geconfronteerd met de financiële perikelen omtrent de nalatenschap van uw overleden zakelijk partner.