Verzuimverzekering

Ziekteverzuim, als werkgever wilt u dit zo laag mogelijk zien. Allereerst omdat u uw werknemers het liefst gezond en gelukkig ziet. Maar ook omdat verzuim niet bijdraagt aan de resultaten van uw bedrijf. Een onderneming met volle inzet van personeel presteert immers vele malen beter. Bovendien kunnen de kosten van een zieke werknemer een behoorlijk risico vormen voor uw bedrijfsvoering. Een deel van de risico’s ontstaan door zieke werknemers dekt u af door het afsluiten van een verzuimverzekering.
 

Wat is een verzuimverzekering?

U heeft bij het aannemen van personeel de afspraken met deze werknemers vastgelegd in een contract met arbeidsvoorwaarden. Of in de cao van uw branche zijn deze afspraken vastgelegd. Als werkgever bent u in ieder geval verplicht om de eerste 2 jaar het loon van uw zieke medewerker door te betalen. Een verzuimverzekering helpt u de kosten van verzuim binnen de vooraf vastgestelde perken te houden. U stemt deze verzekering af op uw eigen situatie en kiest voor mogelijke extra diensten die u helpen het verzuimtraject beheersbaar te houden.

Waarom een verzuimverzekering afsluiten?

Als werkgever moet u er rekening mee houden dat een medewerker niet kan werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De kosten voor verzuim kunnen hoog oplopen. In het ergste geval betaalt u wettelijk verplicht het loon van de zieke werknemer voor een periode van minimaal 2 jaar door. Daarnaast moet u er ook voor zorgen dat het werk van de zieke werknemer door een vervanger wordt opgepakt. Uw operatie moet uiteraard blijven draaien. Een verzuimverzekering dekt een deel van de kosten die u hiervoor maken moet en veel verzekeraars bieden u bovendien ondersteuning bij het terugdringen of zelfs voorkomen van verzuim.