WGA-eigenrisicodragersverzekering

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanuit het UWV waarvoor de kosten voor rekening van u als werkgever komen middels de WIA-premie die u betaalt. De WIA bestaat uit twee afzonderlijke regelingen, te weten de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsgeschikten). 

Wat is een WGA-eigenrisicodragersverzekering?

De WGA-eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV. Maar u kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt. Dat doet u voor een periode van maximaal tien jaar. Met een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen.

Wat wordt onder een eigenrisicodragersverzekering vergoed?

De WGA-eigenrisicodragersverzekering vergoed de kosten die de werkgever maakt wanneer deze zelf de WGA-uitkeringen betaalt aan werknemers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn. Omdat ze maar voor een deel arbeidsongeschikt zijn, werken deze werknemers misschien wel een deel van de week. Ze doen werk dat ze nog kunnen doen. U krijgt ook een vergoeding voor de uitkeringen aan werknemers die volledig, maar niet-duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Niet-duurzaam betekent dat er uitzicht is op herstel.

Waarom kiezen voor eigen risico dragen?

Het kan voor u als bedrijf gunstig uitpakken om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA. U betaalt dan aan UWV een lagere basispremie en met de uitgespaarde kosten kunt u aan de verplichtingen voor de WGA voldoen. Het risico voor het uitbetalen van de WGA-uitkering aan uw werknemers legt u hierbij neer bij de verzekeraar waar u middels uw WGA-eigenrisicodragersverzekering premie voor betaalt.